คู่มือการแนะนำ servo motor อย่างละเอียดถี่ถ้วน

คู่มือการแนะนำ servo motor

servo motor คือมอเตอร์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของระบบของเซอร์โวเมคานิซึ่ม ส่วนใหญ่ทั่วไปจะเอาไปใช้คู่กับตัวแปลงสัญญาณเพือที่จะแสดงถึงตำแหน่งและความเร็วในการโต้ตอบ

เซอร์โวมอเตอร์ พื้นฐาน
Servo motor นั้นเป็นเครื่องอัติโนมัติใช้ในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรและแก้ให้ถูกต้อง คำว่า Servo นั้นสามารถนำไปใช้กับระบบอื่นนอกเหนือจากระบบเซอร์โวที่ช้ระบบการตอบรับอัติโนมัติอย่างเช่น ตัวแปลงสัญญาณ หรือเครื่องตอบสนองอื่นๆเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมค่าของการเคลื่อนไหว โดยปกติแล้วใช้คำว่าเซอร์โว เป็น servo motor ก็ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วคำนี้หมายความทั่วๆไปแปลว่า การตอบรับตอบสนองที่สามารถวนกลับมาได้เพื่อที่จะวางตำแหน่งของชิ้นหนึ่งๆ

ระบบเซอร์โวอาจจะหรือไม่ใช้เซอร์โวมอเตอร์ ยกตัวอย่างเช่น เตาเผาของบ้านหลังหนึ่งคือระบบเซอร์โวซึ่งถูกควบคุมด้วยตัววัดอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิได้ถึงจุดๆหนึ่งแล้ว จะมีการส่งสัญญาณการตอบสนองให้ปิด ทำให้มันเป็นเซอร์โวอยู่แล้ว คำว่าเซอร์โวอธิบายถึงการใช้งานมากกว่าที่จะเป็นชนิดของสินค้า สำหรับคู่มือนี้ ผมจะบอกเกี่ยวกับ servo motor โดยเฉพาะ

เซอร์โวมอเตอร์สามารถเป็น DC, AC, หรือ DC มอเตอร์โดยปราศจากแปรง เมื่อรวมกับเซนเซอร์บอกตำแหน่งในกรณีส่วนใหญ่เป็นตัวแปลงสัญญาณดิจิตอล เซอร์โวมอเตอร์ส่วนใหญ่จะถูกเลือกนำมาใช้งานถ้าหากมีความเชื่อมั่นที่สูงๆว่าเซอร์โวมอเตอร์ตัวนั้นๆและระบบขับเคลื่อนทำงานได้ใกล้เคียงกับที่ต้องการ โดยทั่วๆไปแล้วเซอร์โวมอเตอร์ราคาจะแพงกว่า ระบบ stepperเนื่องจากระบบการตอบรับของมอเตอร์และกระบวณการส่งสัญญาณไฟฟ้า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s