คุณสมบัติทางกายภาพของ Servo motor และลักษณะทางกายภาพ

คุณสมบัติทางกายภาพของ Servo motor

Servo motor ตัวหนึ่งๆประกอบไปด้วย 3 ชิ้นส่วนใหญ่ๆ ส่วนตัวมอเตอร์ แผงควบคุมโพเทนโอมิเตอร์ หรือ ระบบการต้นทานที่เปลี่ยนแปลงได้ ต่อเข้ากับส่วน ท่อแสดงผล
มอเตอร์ใช้ประโยชน์จากกลไกเพื่อที่จะหมุนโพเทนโอมิเตอร์และส่วนท่อแสดงผลภายในเวลาเดียวกัน โพเทนโอมิเตอร์ซึ่งควบคุมมุมของเซอร์โวมิเตอร์
อณุญาติให้ควบคุมแผงวงจรเพื่อที่จะดูแลมุมของเซอร์โวมอเตอร์ ตัวมอเตอร์นั้นจะหมุนท่อแสดงผลและโพเทนโอมิเตอร์พร้อมๆกัน ตัวโพเทนโอมิเตอร์นั้นถูกใส่เข้าไปในแผงควบคุม เซอร์โวมอเตอร์ ถ้าแผงควบคุมตรวจพบว่ามุมนั้นไม่ถูกต้อง มันจะหมุน servo motor ไปจนถูกทางจนกระทั่งมุมนั้นถูกต้อง ตามปกติแล้ว เซอร์โวมอเตอร์นั้นใช้ในการควบคุมการเคลื่นที่มุมระหว่าง 0 และ 180 องศา มันไม่สามารถที่จะหมุนเกินนี้ได้(ยกเว้นแต่มีการปรับเปลี่ยน) เนื่องจากว่ากลไกจะหยุดที่เครื่องจ้กรตัวหลัก

Servo motor จะถูกใช้ที่ไหน

เซอร์โวนั้นมีประโยชน์มากในระบบอัติโอมัติและหุ่นยนต์ เซอร์โวมอเตอร์ นั้นถูกใช้หลายๆที่ที่มีระบบอัติโนมัติโดยเฉพาะที่ที่เครื่องยนต์ต้องทำงานที่ความเร็วระยะใดระยะหนึ่งโดยไม่ทำให้เกิดความร้อนมากเกินไป ทำงานได้ในเวลาหยุดนิ่งและสามารถทำให้ตำแหน่งยังอยู่ที่เดิม ทำงานที่เวลาช้าๆก็เช่นกัน เซอร์โวมอเตอร์ นั้นใช้ได้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือ และ การบรรจุหีบห่อ หุ่นยนต์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ เพราะมันต้องใช้การเคลื่อนไหวที่นิ่มนวลและการวางตำแหน่งที่แม่นยำ อตสาหกรรมเครื่องบินใช่ เซอร์โวมอเตอร์ สำหรับระบบไฮดรอลิกเพื่อที่จะเก็บของเหลวไฮดรอลิก เซอร์โวมอเตอร์ นั้นมีขนาดเล็กแต่มีพลังมาก servo motor นั้นดึงพลังออกมาเป็นสัดส่วนกับงาน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s