Servo motor ถูกใช้ในอุตสาหกรรมอะไรบ้างและทำงานอย่างไร

Servo motor ถูกใช้ในอุตสาหกรรมอะไรบ้าง

servo motor ถูกประยุกต์ใช้ในโรงงานเช่นพวกหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ เครื่องยนต์และการบรรจุหีบห่อ การตอบสนองกลับมาทำให้ตัวเคลื่อนไหวรู้ถึงตำแหน่ง ความเร็วและแรงเสียดทานเพื่อตรวจพบกับการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการ อุตสาหกรรมผลิตยานั้นต้องการสร้างอุปกรณ์ที่เล็กกว่าเป็นอย่างมาก อุปกรณ์ที่ง่ายกว่าในการใช้งานและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Servo motor ทำงานอย่างไร

ระบบกลไกของ เซอร์โวมอเตอร์ทั่วๆไปนั้นไม่ซับซ้อน เซอร์โวมอเตอร์มีแผงควบคุมและโพเทนโอมิเตอร์ซึ่งต่อเข้ากับท่อแสดงผล โพเทนโอมิเตอร์ถูกส่งสัญญานจากแผงควบคุมเพื่อที่จะคงบคุมมุมของท่อ ที่ไหนก็ได้จาก 0 – 180 องศา บางครั้งก็มากกว่านั้น โพเทนโอมิเตอร์ช่วยในการควบคุมแผงวงจรเพื่อที่จะดูมุม ปัจจุบันของ เซอร์โวมอเตอร์ถ้าท่ออยู่ที่มุมถูกต้อง เซอร์โวมอเตอร์ จะอยู่นิ่งๆจนกระทั่งสัญญาณจุดตำแหน่งต่อไปได้รับ เซอร์โวมอเตอร์ตัวนั้นก็จะหมุนไปที่จุดที่ถูกต้องจนกระทั่งมุมนั้นถูกต้อง

เซอร์โวมอเตอร์แต่ละชิ้นทำงานด้วยระบบชนิดหนึ่งเรียกว่า พัลส์โค้ดเดดโมดูเลชั่นหรือพีซีเอ็ม มอเตอร์ตัวนั้นจะมีสายไฟสำหรับควบคุมที่จะให้สัญญาณเป็นระยะๆเวลาหนึ่งซึ่ง เซอร์โวมอเตอร์คอยที่จะมองหาสัญญาณทุกๆ2วินาที เซอร์โวปกตินั้นไม่สามารถหมุนได้มากกว่าปกติเพราะมีกลไกการหยุดที่ตัวเครื่องจักรหลัก พลังที่ให้ไปแก่มอเตอร์นั้นเป็นสัดส่วนกับระยะาทงที่มันต้องการจะเดินทาง ดังนั้นถ้าท่อของเซอร์โวมอเตอร์ต้องการหมุนที่ระยะไกลๆ เซอร์โววอเตอร์จะวิ่งที่ความเร็วเต็มที่ ถ้าเซอร์โวมอเตอร์ต้องการที่จะหมุนเล็กๆน้อยๆ เครื่องยนต์จะวิ่งที่ความเร็วช้าลง สิ่งนี้หมายถึงการควบคุมที่เป็นสัดส่วนกัน เซอร์โวมอเตอร์คาดว่าจะเห็นสัญญาณทุกๆ 20 มิลลิวินาที และความยาวของแต่ละสัญญาณจะวัดว่า servo motor จะหมุนไกลได้เท่าไร

Advertisements

คุณสมบัติทางกายภาพของ Servo motor และลักษณะทางกายภาพ

คุณสมบัติทางกายภาพของ Servo motor

Servo motor ตัวหนึ่งๆประกอบไปด้วย 3 ชิ้นส่วนใหญ่ๆ ส่วนตัวมอเตอร์ แผงควบคุมโพเทนโอมิเตอร์ หรือ ระบบการต้นทานที่เปลี่ยนแปลงได้ ต่อเข้ากับส่วน ท่อแสดงผล
มอเตอร์ใช้ประโยชน์จากกลไกเพื่อที่จะหมุนโพเทนโอมิเตอร์และส่วนท่อแสดงผลภายในเวลาเดียวกัน โพเทนโอมิเตอร์ซึ่งควบคุมมุมของเซอร์โวมิเตอร์
อณุญาติให้ควบคุมแผงวงจรเพื่อที่จะดูแลมุมของเซอร์โวมอเตอร์ ตัวมอเตอร์นั้นจะหมุนท่อแสดงผลและโพเทนโอมิเตอร์พร้อมๆกัน ตัวโพเทนโอมิเตอร์นั้นถูกใส่เข้าไปในแผงควบคุม เซอร์โวมอเตอร์ ถ้าแผงควบคุมตรวจพบว่ามุมนั้นไม่ถูกต้อง มันจะหมุน servo motor ไปจนถูกทางจนกระทั่งมุมนั้นถูกต้อง ตามปกติแล้ว เซอร์โวมอเตอร์นั้นใช้ในการควบคุมการเคลื่นที่มุมระหว่าง 0 และ 180 องศา มันไม่สามารถที่จะหมุนเกินนี้ได้(ยกเว้นแต่มีการปรับเปลี่ยน) เนื่องจากว่ากลไกจะหยุดที่เครื่องจ้กรตัวหลัก

Servo motor จะถูกใช้ที่ไหน

เซอร์โวนั้นมีประโยชน์มากในระบบอัติโอมัติและหุ่นยนต์ เซอร์โวมอเตอร์ นั้นถูกใช้หลายๆที่ที่มีระบบอัติโนมัติโดยเฉพาะที่ที่เครื่องยนต์ต้องทำงานที่ความเร็วระยะใดระยะหนึ่งโดยไม่ทำให้เกิดความร้อนมากเกินไป ทำงานได้ในเวลาหยุดนิ่งและสามารถทำให้ตำแหน่งยังอยู่ที่เดิม ทำงานที่เวลาช้าๆก็เช่นกัน เซอร์โวมอเตอร์ นั้นใช้ได้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือ และ การบรรจุหีบห่อ หุ่นยนต์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ เพราะมันต้องใช้การเคลื่อนไหวที่นิ่มนวลและการวางตำแหน่งที่แม่นยำ อตสาหกรรมเครื่องบินใช่ เซอร์โวมอเตอร์ สำหรับระบบไฮดรอลิกเพื่อที่จะเก็บของเหลวไฮดรอลิก เซอร์โวมอเตอร์ นั้นมีขนาดเล็กแต่มีพลังมาก servo motor นั้นดึงพลังออกมาเป็นสัดส่วนกับงาน

คู่มือการแนะนำ servo motor อย่างละเอียดถี่ถ้วน

คู่มือการแนะนำ servo motor

servo motor คือมอเตอร์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของระบบของเซอร์โวเมคานิซึ่ม ส่วนใหญ่ทั่วไปจะเอาไปใช้คู่กับตัวแปลงสัญญาณเพือที่จะแสดงถึงตำแหน่งและความเร็วในการโต้ตอบ

เซอร์โวมอเตอร์ พื้นฐาน
Servo motor นั้นเป็นเครื่องอัติโนมัติใช้ในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรและแก้ให้ถูกต้อง คำว่า Servo นั้นสามารถนำไปใช้กับระบบอื่นนอกเหนือจากระบบเซอร์โวที่ช้ระบบการตอบรับอัติโนมัติอย่างเช่น ตัวแปลงสัญญาณ หรือเครื่องตอบสนองอื่นๆเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมค่าของการเคลื่อนไหว โดยปกติแล้วใช้คำว่าเซอร์โว เป็น servo motor ก็ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วคำนี้หมายความทั่วๆไปแปลว่า การตอบรับตอบสนองที่สามารถวนกลับมาได้เพื่อที่จะวางตำแหน่งของชิ้นหนึ่งๆ

ระบบเซอร์โวอาจจะหรือไม่ใช้เซอร์โวมอเตอร์ ยกตัวอย่างเช่น เตาเผาของบ้านหลังหนึ่งคือระบบเซอร์โวซึ่งถูกควบคุมด้วยตัววัดอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิได้ถึงจุดๆหนึ่งแล้ว จะมีการส่งสัญญาณการตอบสนองให้ปิด ทำให้มันเป็นเซอร์โวอยู่แล้ว คำว่าเซอร์โวอธิบายถึงการใช้งานมากกว่าที่จะเป็นชนิดของสินค้า สำหรับคู่มือนี้ ผมจะบอกเกี่ยวกับ servo motor โดยเฉพาะ

เซอร์โวมอเตอร์สามารถเป็น DC, AC, หรือ DC มอเตอร์โดยปราศจากแปรง เมื่อรวมกับเซนเซอร์บอกตำแหน่งในกรณีส่วนใหญ่เป็นตัวแปลงสัญญาณดิจิตอล เซอร์โวมอเตอร์ส่วนใหญ่จะถูกเลือกนำมาใช้งานถ้าหากมีความเชื่อมั่นที่สูงๆว่าเซอร์โวมอเตอร์ตัวนั้นๆและระบบขับเคลื่อนทำงานได้ใกล้เคียงกับที่ต้องการ โดยทั่วๆไปแล้วเซอร์โวมอเตอร์ราคาจะแพงกว่า ระบบ stepperเนื่องจากระบบการตอบรับของมอเตอร์และกระบวณการส่งสัญญาณไฟฟ้า